- Kế hoạch hoạt động thanh tra năm học : Trang 1, trang 2, trang 3, trang 4.

                

Số lần xem trang : :1772
Nhập ngày : 05-10-2016
Điều chỉnh lần cuối :24-08-2017

Danh gia va cho diem cac lĩnh vuc cong tac doi voi cac co so giao duc dai hoc, cao dang nam 2012-2013(19-06-2013)

1.QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/ 2006: Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục Đại học,TCCN.(03-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu bảy hai năm

Xem trả lời của bạn !