data/tt5025_3516VP_6.rar(xem tai day)

Số lần xem trang : :3420
Nhập ngày : 19-06-2013
Điều chỉnh lần cuối :12-05-2016

Quyết định của Bộ Giáo Dục

1.QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/ 2006: Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục Đại học,TCCN.(03-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám năm năm ba