GIỚI THIỆU NHÂN SỰ 

            Phòng Thanh tra Giáo dục Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 818/QĐ-ĐHNL-TCCB, ngày 06/6/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc mới thành lập gồm có: Trưởng phòng; Phó phòng và các Chuyên viên. Hiện nay, Phòng Thanh tra giáo dục còn có 17 Cộng tác viên thanh tra thường xuyên từ các đơn vị nhiệm kỳ: 2012-2017, được thành lập theo quyết định số 2959/ QĐ-ĐHNL-TCCB, ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hiệu Trưởng nhà trường. Nhân sự hiện tại của Phòng gồm có:

  

NHÂN SỰ PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

ThS. Lê Mộng Triết

Trưởng bộ môn,Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục

 

 

2

ThS.TrầnThị Thu Huyền

Chuyên viên

tthuyen @hcmuaf.edu.vn

 08.37245195

3

Phan Thanh Tài

Chuyên viên

thanhtainl0111@gmail.com

 0978538639

 

TÓM TẮT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

         1. ThS Lê Mộng Triết

          Trưởng phòng thanh tra giáo dục, phụ trách chung công việc của phòng, chỉ đạo trực tiếp công tác thanh tra đào tạo.

         2. ThS Trần Thị Thu Huyền : Chuyên viên, Thư ký phòng thanh tra giáo dục.

         3. Phan Thanh Tài: Chuyên viên phòng thanh tra giáo dục.

 

 

Số lần xem trang : :4177
Nhập ngày : 10-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :12-06-2017

Giới thiệu Phòng Thanh Tra (09-11-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy không năm tám

Xem trả lời của bạn !